Menu Sluiten

Industriele Ventilatie


Industriele ventilatie

Info over industriele ventilatie:

De energieprestatieregelgeving of EPB vraagt beter geïsoleerde gebouwen. Goed geïsoleerde gebouwen eisen een goed geregelde ventilatie om een gezond binnenklimaat te garanderen.

Ventilatie moet zorgen voor een goede binnen luchtkwaliteit en thermisch comfort maar vraagt energie voor het opwarmen van de ventilatielucht in de winter en voor de ventilatoren bij mechanische ventilatie.

De firma Air Systems is expert in allerlei vormen van koeltechniek en in de provincie Antwerpen een gewaardeerde leverancier en specialist in industriele ventilatie.

Bij het gebouwontwerp moeten de verschillende ventilatiesystemen overwogen worden. Het nut van ieder type ventilatiesysteem moet nagegaan worden in functie van de situatie en het project. Bij de keuze moet aandacht besteed worden aan het verwachte energiegebruik, de plaatsinname van het systeem (kanalen, luchtbehandelingskast), de kostprijs, het lawaai, invloed op uitzicht gevels,…

Ventilatie kan een grote energieverbruiker zijn en daarom is het interessant om de energiekosten voor ventilatie zoveel mogelijk te beperken en gecontroleerd te ventileren. Gecontroleerd ventileren is het evenwicht vinden tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Om het energieverlies door ventilatie te beperken mag niet te veel geventileerd worden. Info over industriele ventilatie

Interesse in Industriele ventilatie

Industriele ventilatie:

Mogelijke gebieden waar energiebesparingen bij ventilatie kunnen gerealiseerd worden zijn een goede keuze en ontwerp van ventilatiesysteem, een goede luchtdichtheid van het gebouw en de kanalen, warmte terug te winnen bij mechanische ventilatie, de lucht eventueel voor te verwarmen via een serre of een grondbuis, een goede regeling en onderhoud van het systeem.

Bij industriele ventilatie is het de bedoeling om afhankelijk van het proces of productie zoveel mogelijk verversing en afkoeling op natuurlijke manier te verwezenlijken. Bij elke situatie wordt een studie of meting gedaan om het nodige ventilatieniveau te bepalen. Afhankelijk van deze studie zal de installatie gedimensioneerd worden en zal er bepaald worden of er extra mechanisch moet gekoeld worden of eventueel na-verwarmd.

In eerste instantie wordt er getracht om zoveel mogelijk met warmterecuperatie te werken om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Aangezien elke situatie een specifieke oplossing vraagt wordt er zeer veel aandacht geschonken aan de voorafgaande studie en metingen.

Meer info over industriele ventilatie nu op airsystems.be.

Tags

Expert Industriele Ventilatie Antwepern | Industriele Ventilatie Antwerpen | Industriele Ventilatie | Leveranciers Industriele Ventilatie | Offerte Industriele Ventilatie Antwerpen | Prijs Industriele V |